HomeLayout 1

Layout 1

two columns

‘Subsidies voor regentonnen in de tuin’ en ‘Waterzuiveringsinstallaties binnen vijf jaar uitrusten met een medicijnfilter’. Het zijn enkele stellingen uit de online stemhulp MijnStem voor de waterschapsverkiezingen die vanaf 18

Persoonlijk contact, cliënten in verwarring brengen en grapjes maken over zware problemen. Een traditionele therapeut doet dit niet zo snel, maar een provocatieve coach of psycholoog wel. Provocatieve coaching is

Three columns

In De maakbare mens beschrijft journalist Bina Ayar met scherpe pen hoe de

Boek met het beste uit Wynia’s Week in 2021. Met bijdragen van Syp

Hoewel het individu in theorie bevrijd is, is de neiging om mensen in

one column with pagination

No posts were found.