‘Er valt veel te kiezen’

Online stemhulp voor betrokkenheid bij waterschapsverkiezingen

Bina Ayar

‘Subsidies voor regentonnen in de tuin’ en ‘Waterzuiveringsinstallaties binnen vijf jaar uitrusten met een medicijnfilter’. Het zijn enkele stellingen uit de online stemhulp MijnStem voor de waterschapsverkiezingen die vanaf 18 februari is te raadplegen. ‘Veel mensen denken dat er weinig te kiezen valt bij waterschapsverkiezingen. Het tegendeel is waar.’

De stemhulp van communicatie- en onderzoekbureau Citisens, helpt bij het kiezen én biedt inzicht in het werk van de waterschappen, zegt onderzoeker en projectleider Anne van de Meerakker van het bureau. Citisens ontwikkelde eerder kieshulpen voor onder meer de afgelopen Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen.

Afhankelijk van het waterschap krijgt de kiezer via 18 tot 25 stellingen inzicht in de standpunten van de gemiddeld acht tot tien deelnemende partijen per waterschap. “Het werk van de waterschappen is van levensbelang. Zonder waterveiligheid en schoon water kunnen we hier niet leven. Daar is iedereen het over eens. Maar hoe we die taken oppakken verschilt per partij.”

Actuele opgaven

Het belangrijkste thema van de komende verkiezingen is of waterschappen naast kerntaken, voorop moeten lopen in actuele opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. ‘Opwekken duurzame energie een kerntaak van het waterschap maken’ is zo’n stelling waarover partijen van mening verschillen. Net als: ‘Als waterschap investeren in: kerntaken (schoon, veilig en voldoende water) OF een breed takenpakket (ook recreatie, natuur en energie)’. “Binnen de kerntaken is er overigens ook genoeg ruimte voor discussie. Bijvoorbeeld als het gaat om de lastenverdeling.”

Neutraliteit

Anders dan bij veel andere verkiezingen is er voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart slechts  één stemhulp beschikbaar. De neutraliteit waarborgen is dan belangrijk, vindt Van de Meerakker. “We hebben eerst aan een panel van 35.000 Nederlanders gevraagd wat zij belangrijke thema’s vinden. Verder zijn alle politieke partijen betrokken bij de keuze van de stellingen. Bovendien werken wij met een slider, wat meer ruimte biedt voor nuances dan alleen ‘eens’ of ‘oneens’. Ook hangen wij geen extra gewicht aan een bepaald thema. Daardoor blijft de uitslag puur.”

Die methodiek verschilt overigens niet van andere stemhulpen van het bureau. “Het enige verschil is dat de waterschapstemhulp is uitgerust met een begrippenlijst voor typische termen als ‘dijkgraaf’ en ‘hemelwater’.”

De stemhulpen voor de afgelopen Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen trokken ruim twee miljoen bezoekers. Of dat ook zal gelden voor deze kieshulp, durft de onderzoeker niet te zeggen. “Het allerbelangrijkste is dat mensen gaan stemmen. Uit onderzoek blijkt dat een online stemhulp daarbij helpt. Eén reden om thuis te blijven is onvoldoende kennis over verkiezingsthema’s. Betrokkenheid begint met inzicht en dat is precies wat onze stemhulp biedt.”

Doe de stemhulp

 

Dit artikel staat ook in tijdschrift het Waterschap

Spread the love
Written by

Historicus, journalist en eindredacteur Bina Ayar schrijft over onder meer geschiedenis, gezondheid en (tijds)geest. Verder een gespecialiseerde generalist, dus ook dieren. Zet de puntjes op de i in Nederlandse teksten, maar levert ook Engelse teksten en Engelstalige eindredactie. 'Liefde voor geschiedenis, actualiteit en taal is de rode draad door mijn werk'.