Eindredactie & advies

Puntjes op de i

Binnen mijn tekstpraktijk heb ik mij gespecialiseerd in eindredactie. Dat betekent taalfouten corrigeren, maar vaker teksten redigeren. Zoals het vertalen van specialistische teksten naar aantrekkelijke publicaties voor een breder publiek. Naast kwaliteitsbewaking omvat eindredactie de organisatie van een redactieproject. Zorgen dat het proces van een nieuwe site of publicatie optimaal verloopt en alles tot in de puntjes is geregeld. En dat die puntjes uiteindelijk op de i terecht komen.

Ik was zo hoofd- en eindredacteur van een relatiemagazine voor VTL, de vakvereniging voor transport en logistiek.

Toolkits

Als eindredacteur bij Nictiz expertisecentrum e-health was ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de totstandkoming van een nieuwe website, terwijl ik voor vele communicatietoolkits van het A&O-fonds Waterschappen tekst, advies en eindredactie leverde. Voor diverse opdrachtgevers lever ik ook Engelstalige eindredactie.

Complete publicaties

Complete publicaties verzorgen. inclusief vormgeving, hoort ook bij eindredactie.

Spread the love
Written by

Historicus, journalist en eindredacteur Bina Ayar schrijft over onder meer geschiedenis, gezondheid en (tijds)geest. Verder een gespecialiseerde generalist, dus ook dieren. Zet de puntjes op de i in Nederlandse teksten, maar levert ook Engelse teksten en Engelstalige eindredactie. 'Liefde voor geschiedenis, actualiteit en taal is de rode draad door mijn werk'.