mei 2018

Zowel publieksmedia als bedrijven en organisaties schakelen Bina en BM in voor online en offline teksten, artikelen, communicatieadvies en eindredactie. Enkele referenties.

Read More

De scheidslijn tussen communicatie en journalistiek wordt steeds vager. Dat is soms jammer en soms goed nieuws. Hoe dan ook: succesvolle communicatie vraagt om een doordacht plan en een goede uitvoering Mijn rol is om daarover mee te denken en u te adviseren over gepaste communicatiemiddelen en -momenten. En dat

Read More